Svoje cilje boste dosegli le s pomočjo drugih. “George Shinn”

TeamUP Dogodki

V poslovnem svetu lahko uspete le z uspešno ekipo. Ljudje pogosto pozabijo, da le dobro timsko delo vodi k uspehu ekipe.

V današnjem času je timsko delo in  doseganje skupnih ciljev ključnega pomena za vodenje podjetja in produktivnosti. Ko smo delali z našimi učnimi metodami z raznimi ekipami, smo na koncu vedno prišli do skupne ugotovitve, kako je preprost mentalni premik pogosto vse, kar je potrebno, da je ekipa na poti do učinkovitega timskega dela.

V neusposobljenih ekipah so pogosto nesoglasja tista, zaradi katerih ekipe izgubijo pozornost in smer, kar vpliva na uspeh in produktivnost. Če jasen in skupen cilj, nekaj kar  bi moral vsak razumeti in verjeti, od samega začetka ni dobro predstavljen, se bodo posamezne razlike glede strokovnosti, spretnosti, spola, starosti, prepričanj itd. izkazale za problem. Zaradi tega nihče ne bo resnično vedel, kakšna bo njihova vloga, in različni člani ekipe bodo imeli drugačna pričakovanja, ki temeljijo na njihovih lastnih dojemanjih in prepričanjih svojih sodelavcev. Vse to skupaj lahko vodi do prepirov, in ekipa ki je nehomogena je tudi neproduktivna. Z našimi Leonardovim mostom ugotovimo, da je ključni dejavniki za uspeh usklajevanje znotraj skupine, ustvarjalnost in izmenjava znanja. Rezultat bo samonosna konstrukcija, ki lahko služi kot metafora za notranjo in zunanjo stabilnost ekipe.

Toda v usposobljenih uspešnih skupinah, ko je skupni cilj jasen in ga vsi razumejo, ter verjamejo v to, je jasno, da je doseganje cilja razlog, da ekipa obstaja, vsi pa so odvisni eden od drugega in od njihovega  strokovnega znanja, perspektive in prizadevanj za doseganje skupnega cilja. Ko razmišljate o tem, veste,da v podjetju obstaja veliko vlog in strokovnega znanja – finančni strokovnjaki, načrtovalci, prodaja, trženje, tehnični strokovnjaki in še marsikdo. Moč podjetja je v tem, da vsi, ne glede na različne perspektive in veščine, učinkovito delajo za skupni cilj, skupno reševanje problemov in izzivov. Rezultati so resnično neverjetni, pravzaprav je kakovost odločitev ter stopnja ustvarjalnosti in navdih, ki so jih ustvarile ekipe, precej boljša od individualnega dela »super« strokovnjakov.

Ekipa, ki je izobražena v dobri komunikaciji in timskem delu bo bolj produktivna, ustvarja boljše rezultate in bo tudi bolj zadovoljna, saj bo del uspeha in zmagovalne kulture. Odličen primer je naš Stack man, kjer pride do izraza timsko sodelovanje – doseganje in spreminjanje sporazumov, ki delujejo v smeri skupnega cilja, ekipna komunikacija, upravljanje procesov spremembe – zbiranje in vključevanje idej za optimizacijo, ki pripeljejo do skupnega končnega rezultata. Stack man nam pokaže,da ekipa lahko uspe le z optimizacijo komuniciranja in z zagotavljanjem, da so vsi člani skupine usklajeni med seboj.

PICJD ekipa je specializirana za poslovne team building dejavnosti in team building igre, ki izboljšujejo timsko delo. Pišite nam na info@picjd.si ali nas pokličite na 040 424 058.