Raziskave kažejo, da so podjetja zadnja leta v krizi, kar se tiče zadovoljstva zaposlenih.

Kaj lahko naredimo, da izboljšamo zadovoljstvo? Odgovor je enostaven, Team building. TB je lahko najboljša naložba, ki jo bo naredilo vaše podjetje – s tem se bo razvilo boljše razumevanje med vsemi zaposlenimi.

Kaj je team building?

TB pomeni različne stvari za različne ljudi. Mnogim pomeni zgolj zabavo, druženje ob športu in pijači. A v resnici je TB več kot le to, strokovnjaki rajši uporabljajo izraz razvoj ekipe in ne grajenje ekipe.

»Zares je pomembno, da se nova ekipa dobro spozna med seboj in da je jasno, kaj delajo in kako se prepletajo njihove vloge. Pomembno je tudi, da se ekipa večkrat sreča na TB-ju in ocenijo njihov napredek – temu lahko potem rečemo grajenje ekipe oz. teama.«

Mehanizem dobre ekipe

Ustvarjanje ekipe je prav tako pomembno kot grajenje ekipe. Dobra ekipa je učinkovit ekipa, ki je šla skozi proces ocenjevanja vsakega člana ekipe posebej in tega, kaj lahko vsak posamezen član k ekipi prispeva.

Učinkovita ekipa ne postane učinkovita »po nesreči«, temveč gre po navadi skozi proces razvoja. V praksi redkokatera ekipa nastane po metodi – ustvari, delaj, postavi norme, naredi.

Vsaka ekipa je edinstvena in da uspešno deluje, mora imeti namen, s katerim so vsi člani jasno seznanjeni. Člani morajo skrbeti tako za procese dela kot za produkt, ki ga ustvarijo. Veliko modelov je, s katerim lahko določimo vloge v ekipi – ena zadeva pa je, v kateri so si vsi modeli enotni – to je, da sta ravnovesje in raznolikost v ekipi dobri zadevi. To lahko preverimo z našimi SDI orodji. Skoraj nemogoče je, da v organizaciji postavimo čisto novo ekipo, zato je ključ do uspeha delo s tistim, kar trenutno naši zaposleni so.

Kako Team building pomaga ekipi?

Kadar je TB narejen učinkovito, pomaga pri grajenju zaupanja, zmanjša možnost konfliktov in poveča tako komunikacijo in sodelovanje kot tudi ustvari pozitivne odnose v ekipi. Vodi k bolj zavzetim zaposlenim, ustvari bolj pestro klimo podjetja in da tudi stranski produkt – namen in cilji ekipe so bolj jasni. Za te stvari so idealne naše Učne metode. Naša učna orodja prevedejo učno vsebino in teorijo doživetja čutov. Učenje skozi delo pomeni videti, slišati in čutiti – učiti se za resnični svet.

Grajenje zaupanja v ekipi

Ekipe znotraj organizacije veliko časa posvetijo temu, da opravijo delo, a razvoj in način nagrajevanja sta usmerjena v posameznike. En način grajenja zaupanja v ekipi je ta, da se nagrajevanje usmeri tudi v ekipo, tako se člani ekipe počutijo varne.

Če je okolje ekipe varno, potem se bodo člani počutili bolje in bodo vedeli, da so lahko bolj odprti glede sistemov in procesov, ki podpirajo učinkovito delo. Lažje bodo sodelovali pri načinih dela, ki pomagajo k skupnemu cilju. Team coaching, kjer je trener ekipe druga oseba od vodje ekipe, je učinkovit način pomoči grajenja zaupanja.

Uporaba vprašalnika oz. ankete je tudi en izmed načinov, kako zgraditi zaupanje. Z anketo se osredotočimo na potencial, kaj deluje dobro in kar ljudje vidijo kot pozitivno pot naprej, namesto osredotočanja na probleme in metode njihovega reševanja. Vse to vam lahko pomagamo z našo delavnico Do odličnih rezultatov z zavzetimi zaposlenimi.

Vrednost team buildinga

Težko je oceniti s številko, kaj nam prinese dobra ekipa. Lahko pa razmislimo o tem, kaj neučinkovita ekipa pomeni za organizacijo. Izgubljen čas, užaljenost oz. prizadetost, visok nivo stresa, nejasni cilji, konflikti, dvoumne strategije, nejasne prioritete – to so lastnosti neučinkovitih ekip.

Če zaposleni niso sigurni, kakšna je njihova vloga v ekipi in si tega zaradi možnosti konfliktov ne upajo povedati naglas, lahko spregledamo kakšen talent. Organizacija, ki zares ceni raznolikost, bo cenila tudi raznolikost razmišljanja; čeprav je velikokrat en način razmišljanja bolj cenjen kot drugi. Zaposleni velikokrat na raznih delavnicah izrazijo svoje mnenje, katerega vam lahko izvajalci ob njihovem poročilu, po koncu delavnic, tudi sporočijo.

Tako se prav lahko zgodi, da osebe, ki je zelo kreativna, v ekipi, kjer prevladuje logično razmišljanje, ne bodo poslušali – in obratno. Da bo vaša ekipa konkurenčna, se mora znotraj nje ceniti in podpirati vsak način razmišljanja, saj lahko tako pridemo do novih idej.

Ali potrebujete profesionalno organizacijo ali lahko izvedete TB sami?

V kolikor se odločite za zunanjega izvajalca, boste imeli nekaj prednosti, kljub temu pa se da učinkovit TB izvesti tudi znotraj organizacije. Vendar morate določiti osebo, ki bo načrtovala in organizirala dan.

Na drugi strani pa bodo že obstoječe notranje dinamike težko odstranjene brez izvajalca, ki ni obremenjen s tem, kako naj bi ekipa in ljudje v njem, delali. Zato vam predlagam: »Profesionalni izvajalec TB-a bo strokovnjak s področja obvladovanja konfliktov in dinamike ekipe, in tako bo naredil dogodek manj tvegan in bo poskrbel za to, da bodo veščine in znanja posameznikov v ekipi izkoriščeni in cilji doseženi.«

DA-ji in NE-ji Team buildinga

DA NE
Izkoristite priložnost, da rešite resnične težave pri delu Vključujte aktivnosti, ki so zelo tekmovalne, saj lahko le-te naredijo več škode kot koristi
Vzpostavite ravnotežje med delom in zabavo Pripravljajte dogodkov, ki izključujejo tiste, ki morda niso najbolj fizično pripravljeni
Izkušnja naj bo pozitivna, zabavna Tlačite ekipe v majhen prostor
Uporabite pozitivno energijo, da naredite nadaljnje korake pri vašem delu Mislite, da bo dovolj le en dogodek letno
Uporabite vse rezultate iger/nalog/aktivnosti in razpošljite fotografije po dogodku

Kako pomembna je lokacija dogodka?

Zato, da je motenj čim manj in da imajo udeleženci občutek, kot da je dan pomemben, je ugotovljeno, da je bolj učinkovito, če TB izvajate zunaj vaše organizacije. Tako se lahko ljudje popolnoma osredotočijo: »Kadar si želimo stopiti korak nazaj od vsakdanjega delovnika in pogledati na zadeve bolj strateško, pomaga, da smo fizično odstranjeni od kraja, kjer se dogajajo operativna opravila.«

Top pet idej za TB v organizaciji PICJD d. o. o.:

  1. Uporabite profesionalne aktivnosti za ekipo, kot so naši produkti Učne metode. Previdno izberite, v kateri del programa bodo šle te aktivnosti, kako jih boste umestili, da bodo povezane s tistim, kar boste počeli skozi ves dan.
  2. Vaja »Potrebe in pomoč« je za uveljavljene ekipe, ki želijo izboljšati zadeve. Gre za to, da se v eni vaji posamezniki ali manjše ekipe drug drugega sprašujejo o tem, kaj kdo od koga potrebuje, da se mu olajša vsakodnevno delo. Prav tako naj sami ponudijo nekaj, kar mislijo, da bo nasprotni strani olajšalo delo. Tako naredite krasen »Daj in vzemi« akcijski načrt.
  3. Uporabite preprosto psihometrično orodje, kot je SDI »barvni« vprašalnik, ki bo pomagal, da se bodo posamezniki bolje razumeli in tolerirali med seboj.
  4. Naša »out of the box« zadeva Top Avantura, kjer se bodo vaši udeleženci sprostili, povezali med seboj in nenazadnje tudi nasmejali od srca.
  5. Aktivacija humorja v vaši ekipi, številne raziskave so pokazale, da uporaba humorja izboljšuje odnose v ekipah, povečuje inovativnost, pospešuje uspešnost prodajalcev in zvišuje pogajalsko moč direktorjev. Vse to vam organiziramo v sodelovanju z Top slovenskimi stand up komiki.