Odkrijte skrivnosti najuspešnejših ekip – timsko delo

Timsko delo je bistvo vsake ekipe in brez tega ni uspeha. Tim je dinamična sila, ki živi in se nenehno spreminja ter tako prilagaja spremembam v okolju. Za to pa potrebuje veliko energije, ki jo prejema od svojih članov, vodje in organizacije, v kateri deluje.

Poleg nalog, ki jih tim opravlja, nujno potrebuje nenehno vlaganje časa in energije tudi v člane tima in v upravljanje timskega dela (veščin), brez katerih tim ne bi funkcioniral. Velikokrat se zgodi, da se timsko delo preveč osredotoča na samo nalogo in pozabi na medosebne odnose. Zato lahko ob največji količini dela (npr. ob vrhuncu projektov) učinkovitost timskega dela hitro pade. Za dobro delovanje tima in timskega dela, je treba v medosebne odnose med člani vlagati veliko časa in energije.

Timsko delo je skupinsko delo samostojnih članov. Vsakdo ima specifično znanje in odgovarja za svoje odločitve, te pa so podrejene skupnemu cilju v okviru določene naloge, ki jih skupaj obvezuje. Za tim je značilno vzpostavljanje horizontalnih odnosov, ki temeljijo na jasni osebni in strokovni identiteti vsakega člana. Ključne kompetence timskega dela so: komunikacija, odgovornost, odkritost, aktivno poslušanje, empatija, sodelovanje.

Z našimi delavnicami izberete metodo in jo uporabite za preoblikovanje dela, ki ga opravljate s svojo ekipo, v pravo izkušnjo, ki poudarja prenos znanja v realni svet.
Naša orodja za trening so interaktivne narave. To pomeni, da v ospredje pridejo avtentični procesi znotraj neke skupine (ekipe). V varnem okolju, brez vsakodnevnih napetosti, udeleženci obvladajo zahtevno nalogo skozi učinkovito komuniciranje med seboj. Učna orodja prevedejo učno vsebino in teorijo doživetja čutov. Učenje skozi delo pomeni videti, slišati in čutiti – učiti se za resnični svet.

Cilji izobraževanja:

  • Opisati dejavnike dobrega sodelovanja med ljudmi
  • Opisati kako lahko ustvarimo spodbudno, varno ozračje za sodelovanje
  • Razložiti kako pomagati skupini, da postane tim
  • Kaj je team, kaj je timsko delo

Dovolite nam, da vam organiziramo dan.

Pošljite povpraševanje

Prelistajte celotni katalog.

Prenesite katalog

Ste pripravljeni na nepozaben dan?

Z veseljem smo del vašega dne.

Ali pa nas kar pokličite na

040 424 058

z veseljem se srečamo z vami.

Nekaj naših referenc:

NLB d.d.

Domel d.d.

Sigr d.o.o.

Halcom d.o.o.

Knauf Insulation d.o.o.

A1 d.d.

Telekom d.d.

Perutnina Ptuj d.o.o.

Novartis INC

Sberbank banka d.d.

Sparkasse d.d.