Ključ do uspeha vsakega podjetja so strokovno usposobljeni, kompetentni, inovativni, zadovoljni in zavzeti zaposleni, k čemur stremimo z našimi izobraževanji. V času splošnega varčevanja in hitrega tehnološkega razvoja ter posledično velikega števila novih produktov in storitev na trgu je njihova pro aktivnost še toliko bolj pomembna.

Izobraževanja za podjetja ključnega pomena za rast in razvoj vsake organizacije. Takšna izobraževanja lahko zajemajo širok spekter tematik, od strokovnih znanj specifičnih za posamezno panogo do splošnih veščin, kot so timsko delo, komunikacija, reševanje konfliktov, upravljanje s časom in razvoj poslovnih veščin. Pri načrtovanju izobraževanj za podjetja je pomembno upoštevati naslednje aspekte:

  1. Potrebe podjetja: Izobraževanja naj bodo prilagojena specifičnim potrebam podjetja. To pomeni razumevanje trenutnih veščin zaposlenih in identifikacija področij, kjer so potrebna dodatna usposabljanja.
  2. Cilji izobraževanja: Jasno definirani cilji izobraževanja pomagajo pri merjenju uspešnosti in učinkovitosti programov. Cilji naj bodo SMART (specifični, merljivi, dosegljivi, relevantni, časovno omejeni).
  3. Format izobraževanja: Obstaja več formatov izobraževanja, vključno z delavnicami v živo, spletnimi tečaji, seminarji, webinarji in e-učenjem. Izbira pravega formata je odvisna od ciljev izobraževanja, razpoložljivosti zaposlenih in proračuna.
  4. Vključevanje zaposlenih: Za večjo učinkovitost izobraževanja je pomembno, da so zaposleni vključeni v proces od začetka. To lahko vključuje anketiranje zaposlenih o njihovih interesih in potrebah ter omogočanje, da imajo besedo pri izbiri tem.
  5. Izvajalci izobraževanj: Izberite kvalificirane in izkušene izvajalce, ki ne le obvladajo snov, ampak znajo tudi angažirati in motivirati udeležence. Preverite reference in ocene prejšnjih izobraževanj.
  6. Evaluacija in nadaljevanje: Po zaključku izobraževanja je pomembno zbrati povratne informacije udeležencev ter meriti napredek in učinke izobraževanja na delovnem mestu. To pomaga pri prilagajanju bodočih izobraževanj in pri zagotavljanju njihove večje učinkovitosti.
  7. Stalno učenje: Spodbujajte kulturo stalnega učenja znotraj podjetja. Izobraževanja naj ne bodo enkratni dogodki, ampak del stalnega razvoja zaposlenih in podjetja.

Za organizacijo uspešnih izobraževanj za podjetja je ključnega pomena razumevanje specifičnih potreb podjetja in njegovih zaposlenih, skupaj z izbiro pravega formata in izvajalcev. S tem pristopom lahko izobraževanja pripomorejo k razvoju ključnih veščin, izboljšanju produktivnosti in spodbujanju inovativnosti znotraj podjetja.

V Poslovno-izobraževalnem centru JD imamo dobro razvit in delujoč sistem prenosa znanja, ki bo tudi v prihodnje ena poglavitnih točk naših izobraževanj. Če bi bili maratonski tekač, ali bi trenirali le nekajkrat na leto za naslednjo tekmo? Seveda ne! Tekli bi skoraj vsak dan. Zakaj? Ker bi le z rednim, stalnim treniranjem in telesno vadbo imeli možnost za zmago.

Team buildinge in izobraževanja je potrebno nenehno izvajati, če želite, da bi bila skupina uspešna. To mora biti del korporacijske kulture.

Nudimo seminarje in delavnice po meri naročnika, popolnoma prilagojene vašim potrebam. Na podlagi dolgoletnih izkušenj smo razvili pristope in metode dela, ki preverjeno zagotavljajo najvišje rezultate in maksimalno zadovoljstvo naročnikov.

Ničesar ne prepuščamo naključju in vašim potrebam resnično prisluhnemo, zato se z vami najprej pogovorimo o vaših željah in pričakovanjih ter šele nato pripravimo programe, ki omenjenim potrebam zadostijo in jih celo presežejo.

Trening poteka v obliki delavnic z intenzivnimi individualnimi in timskimi vajami. To je garancija za učinkovit prenos naučenega v prakso. Glede na vaše potrebe in predznanja udeležencev lahko program prilagodimo in damo večji poudarek določenim vsebinam.

Pokrivamo celotno programsko področje izobraževanja vodilnih managerjev, srednjega managementa in zaposlenih. Naši programi so rezultat več kot 10 letnih izkušenj in zaupanja veliko podjetij. Sodelujemo z mrežo več priznanih strokovnjakov, ki z nami delijo edinstvena znanja in izkušnje.

Pišite nam na info@picjd.si ali nas pokličite na 040 424 058, da se dogovorimo o vaših željah in naših zmožnostih.