7 načinov uporabe britanskega najbolje prodajanega izkustvenega učnega orodja »The Tower of Power« (»Stolp moči«)

»The Tower of power« je verjetno najbolj prodajano orodje v Angliji, Tudi v Sloveniji, je vse več povpraševanja po njemu, saj je STOLP MOČI vsestranski in zelo uporaben pri razvoju kadrov. Vaja se lahko izvaja na mnogo načinov in se uporablja v več situacijah, pri čemer vam lahko mi pomagamo in skreiramo nove načine uporabe.

Glavnih 7 vaj, ki jih delamo s tem orodjem :

  1. Osnovna verzija

Začnemo s »praznim platnom« in prosimo ekipo, da sestavi stolp, ki bo karseda visok in stabilen v omejenem časovnem obdobju. To bo odkrilo dinamiko ekipe in vodstva. Če boste čas omejili na 15-20 minut, boste videli razmerje med tveganji in previdnostjo; če pa bodo udeleženci imeli na voljo daljši čas, bo vaja pokazala kreativnost in inovativnost v skupini, ko se bodo skušali držati pravil in držati kvadre v zraku.

2.  Stolp vrednot

Na vsakega izmed kvadrov nalepite nalepko, na kateri so napisane vrednote organizacije in prosite ekipo, da zgradijo stolp po vrsti, s tem, da so temeljne in upoštevane vrednote spodaj, tiste, ki ne zaživijo preveč pa na vrhu. S tem dobimo priložnost, da se ekipa pogovori o tem, kako bi določene vrednote lažje vpeljali v življenje organizacije in določi tudi praktični akcijski načrt.

3. Managerji in delavci

Za to verzijo igre razdelite skupino na dve ekipi. »Managerje« dajte v eno sobo in jim predstavite pravila ter kratko razlago skupaj s fotografijo, kako naj stolp izgleda. (Nasvet: ta stolp je lahko bolj kompliciran – kvadri so lahko postavljeni horizontalno in vertikalno). »Delavce« pa postavite v drugo sobo samo z vajo. »Managerji« naj predajajo informacije o vaji  »delavcem« preko sms-ov, mailov ali kratkih srečanj npr. z enim izmed članov nasprotne ekipe. S tem se lahko pokažejo težave pri komunikaciji in krepi sodelovanje zaposlenih.

  1. Stolp procesov

Uporabite kvadre iz igre vrednot zgoraj za učenje ali popravljanje kateregakoli modela ali procesa, ki je del vašega treninga. Npr. dajte 5 korakov učinkovitega vplivanja na vsak kvader in prosite ekipo, naj jih sestavijo v stolp v pravilnem vrstnem redu – da vidite, če so si zapomnili, razumeli ali lahko predvidijo model. Tako se bo ustvarilo vrsto diskusij o vaši osnovni temi, pa tudi priložnost za delo v teamu se bo ustvarila.

  1. Slepo komuniciranje

Vsakemu drugemu udeležencu zavežite oči s šalom oz. trakom. Vsak naj ima partnerja, ki vidi in ki lahko z njim komunicira o tem, kaj se dogaja in kaj mora storiti. S tem se krepi komunikacija in sodelovanje.

  1. Verzija z ovirami

Izberite prostor, v katerem želite, da bo ekipa zgradila stolp in tja postavite škatlo. Izberite še eno točko cca. 5 – 10 metrov stran in dajte na tla vse kvadre. Tako bo igra predstavljala večji izziv. Dodate lahko tudi razne ovire, kot so mize ali vrvi preko sobe, katere mora ekipa prečkati, da pride do kvadrov. Ta sistem dobro deluje pri tistih ekipah, ki se trenutno soočajo z veliko spremembami. Z metaforičnega vidika – kaj predstavljajo ovire?

  1. Uvedba povratne informacije

Na začetku vaje dajte vsakemu udeležencu pismo s sporočilom in jim sporočite, da je nekdo saboter. Nato ponudite čokolado vsakemu, ki uspešno določi, kdo je saboter. Povabite jih, da začnejo z vajo, toda v trenutku, ko so mnenja, da je nekdo saboter, naj končajo z vajo in razložijo svoje čutenje, za katero osebo gre in zakaj. V bistvu ni nihče saboter, vendar vam je na voljo odlična priložnost spremljanja udeleženčevih povratnih informacij in kako vaše ukrepe in interakcije različno zaznavajo različni ljudje