Pred poletjem mi je prijatelj, ki je lastnik srednjega velikega podjetja, potarnal, da imajo pri njih težave s komunikacijo med oddelki. Povedal sem mu nekaj načinov, kako to izboljšati, obenem pa sem si predloge tudi zabeležil z namenom, da jih delim z vami. Vas zanima, kaj sem mu predlagal?

1. Uporabite odlična komunikacijska orodja med ekipami ter jim tako pomagajte premakniti miselnost

Zelo koristno je, da ljudem damo čustveni vpogled, ki razkriva naravni človeški nagon. Da ni vedno dobro osredotočiti se le na svojo ekipo in biti konkurenčen, ne da bi ob tem gledal na korist za celotno podjetje. Naloge, kjer več skupin sodeluje za doseganje skupnega cilja, običajno povzročijo, da podskupine namesto sodelovanja začnejo tekmovat med seboj. Komunikacijska orodja (oziroma različne učne metode) je zato odlično vključiti v program, kot sredstvo za razvoj, kot način razprave o tem, kdaj se podobno lahko zgodi na delovnem mestu in vpliv, ki ga ima na poslovne rezultate. Nekaj najboljših orodij naših učnih metod, ki so ustvarjene, da vzpodbujajo komunikacijo in sodelovanje med skupinami in znotraj njih, so: “Leonardov most” (kjer dve ekipi gradita samonosilni most – vsaka najprej na svojem koncu, potem pa se združita, da skupaj prečkata ‘reko’), “Pipeline” (kjer morajo ekipe uskladiti svoja prizadevanja za sočasne rezultate in žogico iz enega konca s podajanjem cevi pripeljati na drugo stran) in “Team2” (daje jasno sporočilo, če želi biti ekipa uspešna ob vsaki nalogi, morajo vsi člani ekipe podrediti svoje osebne interese skupnim interesom tima). Udeleženci skozi naloge ugotovijo, da sodelovanjem v vseh skupinah lahko dosežejo boljše rezultate. Trenirati ljudi o znanju in spretnostih, ki jih potrebujejo za učinkovito sodelovanje (učinkovita komunikacija, uspešno reševanje konfliktov in vzpostavljanje zaupnih odnosov), ima jasno pozitiven vpliv na medsebojno sodelovalno vedenje.

2. Ustvarite čas in prostor za sodelovanje, ki bo vredno truda

Ne bo se zgodilo samo od sebe, da bi ljudje rekli, “Res moramo sodelovati več!”, in od tega trenutka naprej bodo sodelovali. Sodelovanje mora biti namensko, izpolnjevati mora interese vseh strani in jim pomagati doseči temeljne cilje. Na primer, ljudje se morajo dogovoriti, da so prišli skupaj z jasnim ciljem, npr.: “Do konca tega srečanja bomo preučili, kako bomo lahko spremenili postopek, da bomo imeli koristi vsi oddelki – tako prodaja, kot računovodstvo.” Pri oblikovanju novih skupin, na primer pri upravljanju projektov, poskušajte zagotoviti, da date skupaj ljudi, ki se med seboj že poznajo, da je sodelovanje že na začetku lažje in posledično ne nastajajo konflikti. Jasno določite vloge in cilje, vendar pustite pot, ki je odprta za raziskovanje in sodelovanje udeležencev v skupini.

3. Zagotovite, da vodje učinkovito sodelujejo pri skupnem delovanju

Pokazalo se je, da imajo vodje velik vpliv na dobro sodelovanje. Treba je gledati, ne samo, da sodelujejo sami med seboj, temveč predvsem da mentorirajo, inštruirajo in pomagajo sodelavcem, da zgradijo »omrežja«, ki jih potrebujejo za delo znotraj svoje organizacije. Poleg tega jim omogočite, da se vodje srečajo na tedenskih ali mesečnih sestankih in potem razumejo tudi druge oddelke, ki jih sami ne vodijo. Prav tako lahko vodje z organizacijo različnih Team buildingov omogočijo zaposlenim na nižjih ravneh, da se večkrat srečajo, kar bo vplivalo na boljše medsebojno razumevanje, obenem pa tudi na boljšo produktivnost podjetja.

4. Zagotovite občutek skupnosti v organizaciji

Podjetja lahko organizirajo skupinske dogodke, izlete kombinirane z raznimi aktivnostmi, ki bodo pomagale razvijati odnose med oddelki, ti pa bodo na koncu vplivali na boljše sodelovanje v službenem času.

Organizirani dogodki in praznovanja bodo prav tako omogočali neformalne priložnosti za mreženje in ustvarjali občutek skupnosti, povezanosti ljudi v podjetju.

5. Poudarite pomen sodelovanja

Na skupinskih sestankih lahko poveste pozitivne zgodbe in primere sodelovanja. Vodje medodelčnih sestankov lahko vprašate zaposlene, kako bi oni pomagali izboljšati stvari s sodelovanjem in kako bi se posledično izboljšal način celotnega delovanja organizacije.

Z medoddelčnim sodelovanjem je tudi sama organizacija bolj uspešna, zato je v interesu vseh, da stremimo k temu.

 .    

Za prijateljevo podjetje smo organizirali izlet na Bizeljsko, z našo Top avanturo. Zaposlene z različnih oddelkov smo razdelili v skupine, potem pa so morali opravljati različne izzive. Prijatelj pravi, da so se odnosi med oddelki v zadnjem času izboljšali…