Pipeline je absolutno ena najbolj uporabnih izkustvenih vadb zaradi svoje vsestranskosti in načina, kako vedno uspeva ustvariti visoko motivacijsko okolje z veliko delovne vneme in smeha.

Običajno Pipeline vključuje 3 koščke cevi in ​​eno žogico na ekipo, ti delajo skupaj, da transportirajo žogico v določeno posodo, pri čemer upoštevajo naslednja osnovna pravila:

  • Žogica mora biti v gibanju ves čas. Če se ustavi, gre nazaj ali pade na tla, morate znova začeti.
  • Ljudje z žogico v “svoji” cevi morajo biti na mestu.
  • Vaša ekipa mora krožiti, npr. po tem, ko ste imeli žogico, jo morajo vsi člani ekipe imeti pred vami, preden jo ponovno dobite!
  • Žogice se ne sme nobeden dotakniti!

Naštel bom nekaj primerov, kako lahko uporabimo Pipeline:

  1. Klasična vaja

Uporablja se predvsem za  urjenje dobrega timskega dela.. Klasična različica vaje vključujejo več ekip, ki delajo na tem, da spravijo žogico v posodo, tako, da so vključeni vsi člani ekipe, vsak ima 2 sekunde, da dostavi žogico nalsednjemu. To je precejšni izziv, ki pokaže, kako dobro ekipe usklajujejo svoje dejavnosti in kako jih je mogoče še izboljšati.

  1. Izboljšanje procesa

Eni ali več ekip se lahko dodeli naloga, da spravijo žogico v določenem časovnem obdobju, varno do za to nastavljene posode. Začnemo s tem, da jim damo 4 koščke cevi in ​​nato zmanjšamo na 3 in nazadnje do 2. Ko opravite z našo nalogo, si oglejte tudi procese znotraj svojega poslovanja, ki bi se lahko znatno skrajšali ali poenostavili. Katera načela se lahko uporabijo? Ta naloga dobro deluje, da ljudje začnejo razmišljati, kako pomembno je izboljšanje procesov v podjetjih.

  1. Dobavna veriga

Ta vaja lahko dobro deluje pri preučevanju dobavne verige v organizaciji, vendar jo je mogoče uporabiti tudi tako, da lahko preučimo, kako delujejo oddelki v našem podjetju, ki imajo medsebojno odvisnost glede delovnega toka. Kar delamo v tem primeru, je, da uporabimo pravo število cevi, ki predstavljajo različne dele dobavne verige organizacije, na primer proizvodnjo, skladišče, odpošiljanje in označim cevi s temi naslovi. To pomeni, da ima vaja dodatno nalogo v smislu razpravljanja o procesu, skozi katerega gre proizvod, da bi prišel do stranke in kako dobro ta proces deluje.

Lahko damo ekipi tudi nalogo, da prilagodi »dobavo« po želji stranke. Še bolje pa je, da imamo več strank z različnimi dobavnimi roki. Tu se učimo dobre komunikacije in kako pripraviti dober akcijski načrt za dobavo »just in time«.

  1. Prenos dajanja navodil

To različico vaje uporabljamo za krepitev pomena dajanja jasnih navodil vodje. Imamo več skupin, iz vsake skupine pošljemo enega udeleženca iz sobe in jim posredujemo navodila. Zagotovite, da je komunikacija dvosmerna in da v celoti razumejo navodila. Nato omogočimo naslednjemu članu skupine, da vstopi in mu prvi član skupine preda navodila. Nato vstopi, še 3 član ekipe, da ga 2 član ekipe obvesti o nalogi, medtem ko 1 ostane tiho. Nadaljujte s procesom toliko časa, da so vsi člani ekipe seznanjeni z nalogo. Nazadnje prvemu članu ekipe omogočite, da odpravi morebitne nesporazume in da drugim članom ekipe pošlje povratne informacije o kakovosti svojih navodil. Po tem storite klasično verzijo naloge in pregled, s posebnim poudarkom na jasnosti in kakovosti komunikacije.

Na koncu igre, naredimo povzetek in vi dobite tudi poročilo, kaj se je dogajalo, čez cel dan, Res je koristno, da ljudem damo čustveni vpogled, ki razkriva naravni človeški nagon, da se osredotoči le v svojo ekipo in da je konkurenčen, ne da bi delal tisto, kar je najbolje za celotno organizacijo. Naloge, v katerih več ekip sodeluje pri doseganju skupnega cilja, običajno pomagajo ljudem premakniti miselnost, da začnejo razmišljati, o skupnih ciljih svoje organizacije.

Ta kratek blog zapis niti ne pokaže ​​vseh različnih načinov, s katerimi smo vadili. Vabim tudi vas, da dodate svoje ideje, kako bi lahko uporabili Pipeline. Če želite, da za vas organiziramo Team building, ki bi vseboval tudi igro Pipeline, nas pokličite na 040/424 058 ali pa nam pišite na info@picjd.si.