Simplex metoda – brainstorming

KREATIVNA PRODUKTIVNOST – SIMPLEX PROCESS IN TEHNIKA

Simplex je sistem aplikativne ustvarjalnosti, ki medsebojno povezuje kreativno reševanje problemov z veščinami in orodji ustvarjalnega procesa in managementa inovacij. Simplex Process je še posebej primeren za vodenje celotnega inovacijskega oziroma ustvarjalnega procesa (od iskanje prihodnjih problemov in priložnosti, določanja in definiranja problemov, ki se jih je vredno lotiti, ustvarjalnih faz, pa do pridobivanja potrebne podpore implementacije pri sodelavcih in poslovnih partnerjih ter izvedbe).

1. prve tri stopnje se osredotočajo na formulacijo problema,

2. naslednji dve stopnji se osredotočata na iskanje rešitev,

3. zadnje tri stopnje pa pozornost posvečajo implementaciji rešitve.

Ta pristop osvetli povezave med veščinami reševanja problemov in procesom, ki ga uporabljamo, da bi spremenili domišljijo v kreativno produktivnost.

Pri vsakem od osmih korakov bodo udeleženci iskali ideje in tako spoznali kako ustvarjalnost vpliva pri različnih fazah reševanja problema. Npr. spoznali bodo kako ustvarjalnost v fazi definiranja problema že zastavi seme rešitve in v veliki meri določa vse kasnejše faze. Npr. če definiramo problem “kako zagotoviti večja sredstva za razvoj kadrov”, bomo prišli do drugačnih idej, kot bi v primeru, če bi problem definirali “kako še bolj pomagati mladim na poti njihovega kariernega razvoja”.

V 4. koraku, pri iskanju idej, bodo udeleženci delavnice spoznali nekaj tehnik ustvarjalnega za produciranje idej: npr. prisilne povezave in asociacije.

Delavnica bo izkustvena in udeleženci bodo v skupinah po 10 spoznavali vse korake ustvarjalnega procesa skozi aktivno delo. S pomočjo moderatorskih orodij bodo udeleženci ves čas aktivni.

Stopnje v simplex metodi
  • 1-3 se osredotočajo na formulacijo problema
  • 4-5 se osredotočata na iskanje rešitev,
  • 6-8 pozornost posvečajo implementaciji rešitve.

Dovolite nam, da vam organiziramo dan.

Pošljite povpraševanje

Prelistajte celotni katalog.

Prenesite katalog

Ste pripravljeni na nepozaben dan?

Z veseljem smo del vašega dne.

Ali pa nas kar pokličite na

040 424 058

z veseljem se srečamo z vami.

Nekaj naših referenc:

NLB d.d.

Domel d.d.

Sigr d.o.o.

Halcom d.o.o.

Knauf Insulation d.o.o.

A1 d.d.

Telekom d.d.

Perutnina Ptuj d.o.o.

Novartis INC

Sberbank banka d.d.

Sparkasse d.d.